Güncel

Piyasadan haberler

ALCTL… Şirket ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında, 2016 yılında imzalanmış olan Sistem, Donanım, Yazılım, Bakım ve Destek Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi kapsamında toplamda 10 Milyon ABD Doları tutarında, IP/MPLS ürünlerine ilişkin satış, bakım ve destek hizmetlerini içeren yeni iş emri imzalanmıştır. Şirket ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında, 2016 yılında imzalanmış olan Sistem, Donanım, Yazılım, Bakım ve Destek Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi kapsamında toplamda 30 Milyon ABD doları tutarında, IP/MPLS ürünlerine ilişkin satış, bakım ve destek hizmetlerini içeren yeni iş emri imzalanmıştır. Şirket ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında, 2016 yılında imzalanmış olan Sistem, Donanım, Yazılım, Bakım ve Destek Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi kapsamında toplamda 13.000.558 ABD doları tutarında, Optik ürünlerine ilişkin satış, bakım ve destek hizmetlerini içeren yeni İş Emri imzalanmıştır. Şirket ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında, 2016 yılında imzalanmış olan Sistem, Donanım, Yazılım, Bakım ve Destek Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi kapsamında toplamda 6.355.547 ABD doları tutarında, IP/MPLS ürünlerine ilişkin satış, bakım ve destek hizmetlerini içeren yeni iş emri imzalanmıştır.

AVHOL… Yönetim Kurulunun 01.10.2021 tarihinde aldığı karara istinaden Meet Turizm Reklam ve Organizasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne 8.000.000 TL yatırım yapılarak %66,67 oranında iştirak edilmesine karar verilmiştir. Meet Turizm Reklam ve Organizasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, yeme ve içme sektöründe bağlı ortaklıkları bulunan bir gruptur. Meet Turizm Reklam ve Organizasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bağlı ortaklıkları; -Glr Restoran Turizm İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi’nin 4.000.000 TL ödenmiş sermayesinin %100’ü Meet Turizm Reklam ve Organizasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne aittir. Glr Restoran Turizm İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi İstanbul İli, Ataşehir İlçesinde “TİKE ATAŞEHİR” markası ile yeme ve içme alanında faaliyet göstermektedir. -İnno Restoran Turizm İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi’nin 1.000.000 TL ödenmiş sermayesinin %100’ü Meet Turizm Reklam ve Organizasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne aittir. İnno Restoran Turizm İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi İstanbul İli, Şişli İlçesi, Nişantaşı’nda “İNNO NİŞANTAŞI” markası ile yeme ve içme alanında faaliyet göstermektedir. -Alea Turizm Limited Şirketi’nin 3.500.000 TL ödenmiş sermayesinin %50’sine denk gelen 1.750.000 TL’si Meet Turizm Reklam ve Organizasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne aittir. Alea Turizm Limited Şirketi İzmir İli, Çeşme İlçesi, Alaçatı da “İNNO ALAÇATI” markası ile yeme ve içme alanında ve “THE HOTEL” markalı butik hotel ile turizm alanında faaliyeti göstermektedir. -Chs Turizm Yatırımları ve Ticaret Limited Şirketi’nin 600.000 TL ödenmiş sermayesinin %50’sine denk gelen 300.000 TL’si Meet Turizm Reklam ve Organizasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne aittir. Chs Turizm Yatırımları ve Ticaret Limited Şirketi İzmir İli, Çeşme İlçesi, Alaçatı’da “LİMON KÖYİÇİ” markası ile yeme ve içme alanında faaliyet göstermektedir.

BANVT… Şirket 2020 yılında 199.747.810 TL tutarında zarar etmiş olduğundan kar dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun Şirketin ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

 BMSCH… İZMİR ili ,Aliağa ilçesi ,Çolaklar Köyü , Aliağa Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) 150 ada , 18 parselde , BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından yapılması planlanan ‘’ Çelik Hasır ve Nervürlü Çubuk (Soğuk Demir Çekme ) Üretim Tesisi yatırımını gerçekleştirmek amacıyla hazırlanan ÇED raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

DERHL… %45 iştirak konumunda bulunan Toprak Yenilenebilir Enerji A.Ş. aracılığıyla güneş enerjisi santralleri (GES) sektörüne yatırım yapmayı planladığındığı 30.12.2020 tarih ve 2020/28 numaralı yönetim kurulu kararında açıklanmıştı. Yapılan çalışmalar neticesinde Adıyaman’da kurulu toplam kapasitesi 3.690MWp olan Denk,Maya,Yaka,Kelam Güneş Enerjisi Santrallerinin 4.130.000 Amerikan Doları bedelle satın alınmasına karar verilmiştir. Satın alma ile ilgili sözleşme yapılmış olup, devir işlemlerinin 2 ay içerisinde tamamlanması beklenmektedir. Söz konusu satın alınan santral, 2017 Temmuz ayında devreye girmiş, 10 yıl bouyunca 13,3 USD cent/kWh birim fiyattan YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) kapsamında elektrik üretimi ve satışı yapmak üzere Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.ile sözleşmesi bulunan şirketlerdir. Özellikle, 29.01.2021 tarihli ve 3453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararından sonra 01.07.2021 tarihi öncesinde devreye giren bu tür santraller avantajlı konumunu sürdürmüştür. İştirakin yaptığı bu satın alma sonucu, Şirketin toplam cirosu ve FAVÖK’ü (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar) olumlu etkilenecektir. Satın alınan şirketlerin 2021 yılı üretim ve satış rakamları ve bölgenin ışıma oranlarına göre yapılan analizlerde, YEKDEM süresince yıllık ortalama 750.000-770.000 Amerikan Dolarına yakın ciro ve 657.000-689.000 Amerikan Dolarına yakın FAVÖK elde etmesi beklenmektedir. İştirirakin Güneş Enerjisi Santralleri (GES), elektrik depolama üniteleri çerçevesinde yatırım ilgisi sürmekte, araştırma çalışmalarına devam etmektedir.

EKGYO… Şirket projelerinden İstanbul Kartal Esentepe 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumu 12.10.2021 Salı günü saat 11:00’da yapılacaktır.

KERVN… Şirketin Kamu Kurum ve kuruluşlarına olan vadesi geçmiş Vergi Borçlarının, Sosyal Güvenlik Kurumu Borçlarının, Emlak Müdürlükleri Ecri Misil Borçlarının ve Belediye Borçlarının 9 Haziran 2021 Tarih 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak taksitlendirilmesine yönelik gerekli başvurular 30 Eylül 2021 Tarihi itibariyle Şirket tarafından tamamlanmıştır.

 ISBIR… 17.06.2021 tarihli KAP açıklaması ile bağlı ortaklık İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş’nin halka arz işleminin, piyasa koşullarının halka arz için daha uygun olduğu bir dönemde gerçekleşmesi amacıyla ertelenmesine karar verildiğini duyurulmuştu. Bağlı ortaklık İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş., bugün (01.10.2021) paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde başvurularını yapmıştır. Yönetim Kurulunun 30.09.2021 tarihli toplantısında; Bağlı Ortaklık İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş’nin yapacağı halka arz kapsamında, -Şirketin portföyünde bulunan İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketi’nin toplam sermayesinin %89,73’üne karşılık gelen 113.033.257,73 TL nominal değerli paylardan 7.590.000 TL nominal değerli kısmının halka arz edilmek suretiyle satılmasına ve halka arz sonrasında fazla talep gelmesi durumunda 5.170.000 TL nominal değerli payın da ek satış kapsamında halka arz edilmek suretiyle satılmasına, -Talep toplama süreci sonunda almaya hak kazanılan payların %50’sine kadar olan kısmı için, İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketi paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı gün dahil 22 İşlem Günü süre ile İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketi paylarını aralıksız olarak ellerinde tutan Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların bu paylarını, izahnamede açıklanan şartlar ve sürelerde Şirkete geri satma hakkına sahip olmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

KNFRT… Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin İktisadi kalkınmasına etkin ve yaygın şekilde katılımı talep edilen değerli şirket yatırımcılarının son dönemdeki artan şikâyetleri sebebiyle 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ilgili hükümleri uyarınca şirketi ve şirket yatırımcılarını zarara uğratan, Şirketin sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler hakkında gerekli tahkikatın gerçekleşebilmesi ve haklarında yasal yaptırımın sağlanabilmesi maksadıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiş ve ilgili başvuru yapılmıştır.

KRDMA, KRDMB, KRDMD… Şirketçe Karabük Asliye 1. Hukuk Mahkemesinin 2020/33 E. Sayılı dosyası ile Çağ Çelik A.Ş. ve Kardökmak A.Ş. aleyhine açılmış olan ve pay takas işlemine dayanak teşkil eden 18.03.2011 tarihli Kardökmak Yönetim Kurulu kararının batıl olduğunun tespiti ve yapılan 25.07.2017 tarihli pay takası işlemlerinin eski haline iadesi davasının reddine 01.10.2021 tarihli duruşmada karar verilmiştir. Bugün verilen karar içeriğinde takas işlemine konu payların 3. kişilere devrini önleyecek mahiyette ihtiyati tedbir kararına ilişkin bir hüküm bulunmamakta olup, verilmiş olan tedbir kararı; tedbirin kaldırılmasına dair yeni bir karar verilinceye veya dosyaya ilişkin nihai kararın kesinleşmesine kadar etkisini sürdürmeye devam edecektir. Davanın reddine ilişkin gerekçeli karar şirkete tebliğ edilmemiştir. Gerekçeli karar şirkete tebliğ edildikten sonra istinaf başvurusunda bulunulacaktır.

SILVR… Şirket ile Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. arasında 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin yapılan ve 07.02.2020 tarihinde KAP da ilan edilen marka kullanım sözleşmesi kapsamında 01 Temmuz 2021 – 30 Eylül 2021 tarihleri arasında şirket üretimi dışında SİLVERLİNE ve ESTY markalı ürünlerin satışından dolayı SİLVERLİNE EV GEREÇLERİ SATIŞ ve PAZARLAMA A.Ş. firmasından 2.045.133,00 TL + KDV marka kullanım ücreti fatura karşılığı tahsil edilecektir.

SEK, SKBNK… Banka ile Microfinance Enhancement Facility (MEF) arasında Incofin Investment Management aracılığı ile 3 yıl vadeli, anaparası vade sonunda defaten ödemeli olmak üzere 2020 yılı Eylül ayında edinilen 10 milyon dolara ek olarak 5 milyon dolar tutarında yeni bir kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Bahsi geçen kredi ile covid-19 süreci nedeniyle nakit akışı olumsuz etkilenen esnaf, işletme ve çiftçilerin finansman ihtiyaçlarına destek verilmesi amaçlanmaktadır.

TRILC… Rusya menşeili Gamaleya araştırma enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik Light” aşısı Acil Kullanım Onayı için yapılan başvuru neticesinde Yüksek Öncelik onay değerleme Birimine başvuru yapılmıştır.

TSGYO, ISCTR… Türkiye İş Bankası A.Ş.’den kullanılmış olan 36.819.962 TL anapara bakiyesi olan kredi 01/10/2021 tarihinde kapatılmıştır.

TSGYO, TSKB… Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’den kullanılmış olan 111.242.452 TL anapara bakiyesi olan kredi 01/10/2021 tarihinde kapatılmıştır.

VESTL… Yurt dışı iştiraklerin yapılandırması kapsamında, Şirketin %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ’nin (“Vestel Ticaret”) İngiltere’de mukim %100 bağlı ortaklığı Vestel UK Limited’in tüm varlık, yükümlülük ve operasyonlarının, 1 Ekim 2021 itibarıyla, yine Vestel Ticaret’in %100 bağlı ortaklığı olan Hollanda’da mukim Vestel Holland B.V.’nin İngiltere’de kurulu şubesi Vestel Holland B.V. UK Branch Office’e devredilmesine karar verilmiştir. Devir işlemleri sonrasında Vestel Holland B.V. UK Branch Office, Vestel UK Limited’in organizasyon, ortaklık yapısı, fonksiyon ve operasyonlarını mevcut hali ile devam ettirecektir. Bu değişiklik Şirketin İngiltere’deki pazar konumunu etkilemeyecektir.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu