Güncel

Piyasadan haberler

ALNTF, Bankanın Yönetim Kurulu’nun 07.10.2021 Tarih ve 94 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile Bankaya Tahsisli/Nitelikli Yatırımcılara satılmak üzere ve BDDK Limitleri dahilinde 4.000.000.000.-TL’ye kadar yetki vermiştir. Bu yetki doğrultusunda gerekli belgeler hazırlanarak Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat edilmiş ve 4.000.000.000 TL Borçlanma Aracı ihraç edilmesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25.11.2021 Tarih ve 61/1702 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

ANELE, 29 Haziran 2018 ve 07 Nisan 2020 tarihlerinde yayınlanan KAP açıklamaları ile toplam değeri 69.964.105,92 Euro olan Anel Elektrik Proje Taahhüt A.Ş.– Ballast Nedam Bouw – TAV Tepe Afken Yatırım İnşaat ve İşletme A.Ş tarafından eşit hissedarlık yapısı altında kurulan ABT MEP V.O.F. iş ortaklığı olarak Hollanda’nın Amsterdam kentinde yer alan Schiphol Havalimanı Yeni İskele İnşaatının (Pier) Elektrik ve Mekanik işleri projesini üstlendiğini bildirmişti.Projenin ana müteahhidi Ballast Nedam Nv / TAV İnşaat JV nin projenin işvereni Schiphol Grup ile olan sözleşmesinin Schiphol Grup tarafından iptal edilmesi nedeniyle proje durma noktasına gelmiştir. Devam etmekte olan işlerin teslimi ve nihai hesap çalışmalarına başlanmıştır.

 ALBRK, Bankanın Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi Sn.Mansur Çelepkolu 30.11.2021 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır.

ARCLK, Şirketin ana faaliyet konusu dışında motor, motor aksamları, redüktör, güç aktarım ekipmanları, servo sistemleri üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren Wat Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş, 2018 yılında kısmi bölünme yöntemiyle şirketin bünyesinden çıkarılarak %100 bağlı ortaklığı haline gelmiştir. Wat Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kendi sektöründe global olarak gelişmesi hedefi dikkate alınarak, Şirket tarafından ana işkoluna odaklanılması amacıyla, KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporuna uygun olarak WAT Motor Sanayi ve Ticaret A. Ş.’de sahip olduğu payların tamamının 25.900.000 Euro bedel karşılığında ana ortaklarından Koç Holding A.Ş.’nin %55, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.’nin ise %45 nihai pay sahipliği bulunan Hollanda’da yerleşik Koç Investments B.V.’ye satılmasına karar verilmiştir.

BAGFS, BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.’nin 26.11.2021 tarihinde başlayan % 200 oranındaki bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 10.12.2021 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir. Şirket sermaye artırım karşılığında geçici kaydi pay (Makbuz) vermektedir.

 BANVT, Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi (“Banvit”) pay sahiplerini ve piyasaları; BRF Foods GmbH (“BRF Foods”) ile Katar Yatırım İdaresi’nin (“KYİ”), Banvit’in hakimiyetini elinde bulunduran TBQ Foods GmbH (“TBQ”) unvanlı holding şirket nezdindeki ortaklıklarına dair hüküm ve koşulların yenilenmesi hususunu müzakere ettikleri yönünde bilgilendirmektedir. Bahse konu müzakereler kapsamında; KYİ’ye TBQ nezdindeki haklarını BRF Foods’a satma hakkı tanıyan satım opsiyonu hakkının kullanım dönemini 15 Aralık 2021 tarihine kadar uzatan bir ön protokol akdedilmiştir.

CEMAS, 01.03.2021 tarihinde KAP’ta yayınladığı Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporda yer alan yatırımlardan “Yüksek Teknoloji CNC İşleme Merkezi” yatırımı kapsamında 1 adet Hartford marka CNC Çift kolonlu Dik İşleme Merkezi tezgahının alımı için DMS CNC Makine ve San.Tic.Ltd.Şti. firması ile 248.000USD karşılığında anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu tezgahlar Nisan 2022 tarihinde teslim edilecek olup, Mayıs 2022 tarihinde devreye alınacaktır.

COSMO, 25/01/2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurmuş oldukları Almanya’da yerleşik Uluslararası bir firma ile stratejik işbirliği ve ortaklık görüşmeleri 30/11/2021 tarihi itibari ile karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. DAGI, Şirket, İzmir Westpark Avm adresinde yeni mağaza açmıştır.Açılan bu mağaza ile birlikte bayileri ve e- ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayısı 87 olmuştur.

DARDL,İlgili açıklamalarına konu olan G. Kallimanis S.A. şirketinin iktisadi bütünlük içerisindeki varlıklarının Dardanel Greece S.A. şirketine devrine ilişkin talebi bugün yerel Yunanistan Mahkemesine yapılmıştır.

DENGE, İştiraki olan Metrobil Teknoloji A.Ş.ile Azertover MMC arasında, Azerbaycan’da Telekom altyapı projeleri yapmak üzere işbirliği anlaşması imzalanmıştır.

 DESA,Nata Vega Outlet, Akşemsettin Mah. 2308 Sok. Nata Vega Avm Apt. N1 A/46 Mamak/ANKARA (1294982473) Adresindeki Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Nata Vega Desa Ünvanlı Şubesinin Kapatılmasına karar verilmiştir.

DYOBY, JCR Eurasia Rating, gerçekleştirdiği kredi derecelendirme sürecinde Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları’nı yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirmiş olup Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu “A (Trk)”, Görünümünü “Stabil”, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu “A-1 (Trk)”, Görünümünü “Stabil” olarak belirlemiştir

EMNIS,Şirket 03.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan özel durum açıklamasında DİİB belgesi alındığı ve kapama tarihinin 01.12.2021 duyurulmuştu. COVİD19 salgını nedeniyle, sipariş ve sevkiyat sürelerİ uzamıştır. Sevkiyat sürelerinin uzamasının sonucu olarak; almış bulunduğu Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) ile ilgili siparişlerinin 4,5 tonluk kısmı (% 8,1) için talep ettiği ek süre kabul edilmiştir. Belge kapama tarihi 29.01.2022 olarak revize edilmiştir.

FLAP, Şirketin Yönetim Kurulu toplantısında,Kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 200.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının, 400.000.000 TL’ye yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca; şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde tadil edilmesine,Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’na müracaat edilerek uygun görüş ve izinlerin alınmasını takiben esas sözleşme değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı’na müracaat edilmesine, ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ilgili işlemlerin pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verildi. Bu kapsamda 30.11.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur.

GOZDE, Şirketin Genel Müdürü Sn. Levent Sipahi, Yönetim Kurulumuz tarafından Murahhas Müdür olarak atanmıştır.

GOZDE, Şirket tarafından KAP’a yapılan 07.06.2021 tarihli özel durum açıklamasında, portföy şirketlerinden Polinas Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş.’de sahip olduğu %95 oranındaki payların tamamının, Constantia Flexibles International GMBH’ye satışına ilişkin hisse devrinin 123.253.907 Avro hisse değeri üzerinden gerçekleştiği duyurulmuştu.Hisse bedeli 07.06.2021 tarihli özel durum açıklamasında bahsedildiği üzere devir tarihi itibarıyla düzenlenen finansal tablolara göre nihai uyarlamaya tabi tutulmuş olup, nihai hisse bedeli 120.526.266 Avro olmuştur.

INVEO GEDIK, Şirket tarafından 29.11.2021 tarihinde yapılmış olan “Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hisse Alımı Hk.” başlıklı Özel Durum Açıklaması’nda, ülkemizin Sermaye Piyasaları’nın önümüzdeki dönemde hızlı gelişime devam edeceğini ve yatırımcı tabanının hem yurtiçinde hem de yurtdışında gelişmesini beklediğini iletmişlerdi. Bu beklentileri değerlendirerek, stratejileri ve ülkemize olan güvenleri ile uyumlu olacak şekilde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 252.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin Hakkı Gedik’e ait olan 50.400.000 TL nominal tutarlı paylarını vadeli ödemelerle birlikte toplam 235 milyon TL bedel (pay başına 4,663 TL) ile satın alma konusunda Hakkı Gedik ile anlaşmaya vardıklarını paylaşmışlardı. Yeni pay alımının Sermaye Piyasası Kurulu ve gerekli diğer onay süreçlerinin tamamlanması ile birlikte şirketin Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesi içindeki pay oranının %63,04 ve Hakkı Gedik’in pay oranının %0,13 olacağını belirtilmişti.Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hisse alımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na 30.11.2021 tarihi itibariyle başvuruda bulunulmuştur.

 KUYAS, T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulun Başkanlığının, 213 sayılı vergi usul kanununun 134. Maddesi uyarınca 2020 dönemine ait hesap ve işlemleri için vergi kanunları yönünden inceleme yapılacağına dair tebligatı şirkete ulaşmıştır.

KUYAS, T.C Ticaret Bakanlığı tarafından 6563 sayılı Elektronik Ticareti Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 5,6,7,8 maddeleri ile Ticari iletişim ve Ticari Elektronik iletiler Hakkında Yönetmeliğin 7,8,9,10 maddeleri kapsamında yapılan şikayetlere istinaden haklarında inceleme başlatılmıştır.

MAKTK, Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sn. Levent Sipahi, Yönetim Kurulumuz tarafından Murahhas Aza olarak atanmıştır.

METUR, 25.11.2021 tarihli KAP açıklamasında diğer hususların yanı sıra özetle, Denizli İli Çal İlçesi’nde yer alan 1,04 Mw gücündeki güneş enerjisi santralinin devir işlemlerinin devam ettiği ve bağlantı anlaşmasının devriyle beraber devir işlemlerinin Kasım ayı sonu veya Aralık başı itibariyle tamamlanacağı ifade edilmiştir.Bu çerçevede; bağlantı anlaşmasının Şirkete devri yapılmış olup söz konusu devir işlemleri tamamlanmıştır.

METUR, Şirketin 2020-2024 yılları için geçerli olan 60.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanının, 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 270.000.000.-TL’ye çıkarılmasına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tadili 23.11.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır. Söz konusu esas sözleşme değişikliği tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

 NTHOL, JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde, Şirketimiz ve Konsolide Yapısı’nı ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A- (Trk)’ olarak teyit etmiş olup görünümünü ‘Negatif’ düzeyinden ‘Stabil’ seviyesine yükseltmiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ise ‘BB / (Stabil Görünüm)’ olarak belirlenmiştir.

PCILT, PC İletişim Medya payları, 01/12/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 45.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %26 olarak dikkate alınacaktır.

PENTA, Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sn. Mürsel Özçelik, Yönetim Kurulu tarafından Murahhas Aza olarak atanmıştır. PRKAB, Şirketin bağlı bulunduğu MESS (Türk Metal Sendikası) ile Birleşik Metaş İş Sendikası arasında yeni döneme dair Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başlamıştır ve devam etmektedir.

RNPOL, RNPOL.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz],Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. Miktar: 12.000.000 TL nominal, Aracı: IYF Kapanış Tarihi: 01.12.2021, Fiyat: 9,90 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 118.800.000 TL olacaktır.Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır.

RYGYO, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin “Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler” başlıklı 10. Maddesi hükmü gereğince, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilişkili taraf işlemleri değerlendirilmiş, yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerden, ana ortağı olan Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş. ile 2020 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarın Şirketin kamuya açıklanan 2020 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat ve satışların maliyetine olan oranının %10 limitinin üstünde gerçekleştiği, 2021 yılı sonunda ise %10 limitinin üstünde ilişkili taraf işleminin gerçekleşeceği Şirket tarafından öngörülmüştür.

RYSAS, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin “Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler” başlıklı 10. Maddesi hükmü gereğince, Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş. ile ilişkili taraf işlemleri değerlendirilmiş, yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2020 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarlarının Şirketin kamuya açıklanan 2020 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat ve satışların maliyetine olan oranının %10’unun altında kaldığı ve 2021 yılı sonunda da %10 limitinin altında aynı koşullarda ilişkili taraf işleminin gerçekleşeceği Şirket tarafından öngörülmüştür.

SELGD, Aydın ili, Germencik ilçesi, – pafta, 147 ada, 18 parselde yatırım amaçlı gayri menkulü üzerindeki inşaat projesi hakkında; Proje alanının , Belediye meclisinden çıkarılan karar ile terkleri (ifraz işlemi) gerçekleşmiştir.Hafriyat ruhsatı alınarak proje alanının hafriyat işlemi tamamlanmıştır.Jeolojik fizik ve zemin etüdü çalışması başlamıştır.İmar planına uygun proje seçenekleri oluşmuştur. Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.Mimari , Statik , Tesisat ,Mekanik , Harita ve akustik projeleri içeren imalat proje oluşturulması için sözleşme imzalanmıştır.Proje Mühendisleri ve Müteahhit bilgileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Yapı denetim sistemine 1870638 Yapıya ilişkin Bilgi Form Numarası ile girişi yapılmıştır.İlgi Bakanlığın Yapı Denetim şirketinin atanmasını beklenmektedir.Yapı Denetim ataması yapıldıktan sonra projelerin ilgi firmaya teslimini takiben ilgi yapı denetim firmasınca Sistem üzerinden Belediye sistemine aktarılacak olan Projeler İlgili Belediyece Ruhsatlandırılması yapılacaktır. Ruhsatın onaylanmasını müteakip Temel aşamasına geçilecektir.

 TAVHL, Yönetim Kurulunun, Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından 1 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulan, Antalya Havalimanının kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç/dış hatlar, genel havacılık, CIP terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesi ihalesine Şirket ve Fraport AG tarafından oluşturulan ortak girişimle katılmaya karar vermiştir.

TRILC, Ondansetron hidroklorur etkin maddesini içeren “Kemoturk 4 mg / 2 ml im/iv enjeksiyonluk çözelti içeren ampul” adlı ürünün ruhsat süreci tamamlanmıştır.Söz konusu ürün klinikte; kemoterapi ve radyoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmaların tedavisinde, ayrıca post-operatif bulantı ve kusmanın önlenmesinde endike bir ilaçtır.

TUKAS, Şirket Yönetim Kurulu 30.11.2021 tarihli toplantısında; 1- Şirketin gıda sektöründeki stratejik planları çerçevesinde, operasyonel giderlerin azaltılması ve sektörel pazar payının genişletilmesi amacıyla, halka açık olmayan 100.000.000 TL sermayeli (%50 Cem Okullu – %50 Cengiz Okullu) Cem Zeytin A.Ş. ile Şirket çatısı altında birleşilmesine ilişkin çalışmaların başlatılmasına, 2- Birleşme işleminin Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Birleşme ve Bölünme Tebliği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ilgili maddeleri, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve sair mevzuat düzenlemelerine uyularak, Cem Zeytin Anonim Şirketi’nin tüm aktif ve pasifiyle kül halinde devralınarak Devralma Şeklinde Birleşme usulünde gerçekleştirilmesine, 3- Birleşme işleminin Şirketin 30 Eylül 2021 tarihli finansal tabloları esas alınarak yapılmasına, 4- Birleşme amacıyla gerekli belgeler/bilgiler (uzman kuruluş raporları, duyuru metni, birleşme sözleşmesi/raporu ve benzeri belgeler/bilgiler) hazır edilerek Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve diğer kurumlardan gerekli izinlerin ve/veya onayların alınması için başvuru yapılmasına, gerekli tescillerin, ilanların ve özel durum açıklamalarının yapılmasına ve sair işlerin icrasına, 5- Gerekli tüm hazırlıklar ve ön izinler/onaylar tamamlandığında Birleşme işleminin Şirketin Genel Kurulu’nun onayına sunulmasına, Karar vermiştir.

TURSG, 08.11.2021 tarihinde yaplan özel durum açıklamasına ilişkin olarak OSEM Sertifikasyon A.Ş’nin %100 hisselerinin Şirket tarafından satın alınması yoluyla devrine ilişkin olarak satıcı sıfatıyla Türkiye Sigorta Birliği ve alıcı sıfatıyla Şirket arasında 30.11.2021 tarihinde hisse devir sözleşmesi imzalanmış ve hisse devirleri yine aynı tarih itibarıyla tamamlanmıştır.

 ULUUN, Şirketce 11.01.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan duyuruda, Rekabet Kurumu tarafından 07.01.2021 tarihli ve 21-01/18-8 sayılı karar ile şirket aleyhine düzenlenen idari para cezasına karşı Ankara İdare Mahkemeleri nezdinde dava açılacağı bildirilmişti. Söz konusu idari para cezasına ilişkin 29.11.2021 tarihinde Ankara İdare Mahkemesinde dava açılmıştır.

VESTL, JCR Avrasya Derecelendirme AŞ, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ’yi periyodik değerlendirme sürecinde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirmiş; Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını sırasıyla “A (Trk)” ve “A-1 (Trk)”, görünümlerini ise “Stabil” olarak teyit etmiştir. Şirketin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ise, Türkiye Cumhuriyeti’nin ülke notu ile uyumlu olacak şekilde, “BB/Stabil” olarak belirlenmiştir.

YEOTK, Şirket ile Aksa Müşteri Çözümleri A.Ş. arasında 30.11.2021 Sözleşme bedeli 661.900,56 USD olan Aksa Samsun Çiftlik güneş enerjisi santrali kurulumu mal tedarik, hizmet ve bakım işleri ve Sözleşme bedeli 488.099,50 USD olan Aksa Tekirdağ Çiftlik güneş enerjisi santrali kurulumu mal tedarik, hizmet ve bakım işleri için iki adet sözleşme imzalanmıştır.

YGGYO, Şirket özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Ankara İli, Çankaya İlçesi, Söğütözü Mahallesi, 7577 Ada 21 (Eski 15) Parsel numaralı 24.936 m2 yüzölçümlü taşınmazın satış ihalesine kapalı zarfla teklif vermek suretiyle katılım sağlamıştır. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, söz konusu taşınmazın satışı ile ilgili olarak Şirketi 1 Aralık 2021 tarihinde yapılacak Nihai Pazarlık görüşmelerine davet etmiş ve katılımcı firmaları web sitesinde ilan etmiştir. Sürecin Şirket açısından belirsiz olması, Şirketin yasal hak ve menfaatlerinin korunması ve kesinleşmeyen bir süreç hakkında yatırımcıların yanıltılmaması amaçlarıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’nin (II-15.1) 6’ıncı maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanması ertelenmiştir.

YKSLN, Şirket XHARZ Endeksi Kapsamından çıkartılmıştır. Geçerlilik Tarihi 01/12/2021 olarak belirlenmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu