Güncel

Piyasadan haberler

ADESE, ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. ‘nin 08.11.2021 tarihinde başlayan % 300 oranındaki bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 22.11.2021 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.

AKFEN, Şirketin çoğunluk paylarına sahip olan Akfen Altyapı Holding Anonim Şirketi’nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 136 ila 138. Maddeleri hükümleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddeleri hükümleri dairesinde tasfiyesiz ve bir bütün (kül) halinde Şirkete katılması suretiyle birleşmesi genel kurulun onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. Birleşmede, 30.06.2021 tarihli mali tabloların esas alınması hususu genel kurulun onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. TTK’nın 145 ve 146. maddeleri uyarınca Birleşme Sözleşmesi’nin onaylanması hususu genel kurulun onayına sunuldu, Birleşme Sözleşmesi oybirliği ile onaylandı. TTK’nın 147. maddesi uyarınca Birleşme Raporu’nun onaylanması hususu genel kurulun onayına sunuldu, Birleşme Raporu oybirliği ile onaylandı.Birleşme Bilançosu ve son bilanço genel kurulun bilgisine sunuldu. Birleşme neticesinde Şirketimizde eş zamanlı sermaye azaltımı ve artırımı yapılması ve sermaye maddesinin tadil edilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi’nin 6. maddesinin, ayrıca bu işlem neticesinde pay grupları ortadan kalkacağından Şirket Esas Sözleşmesi’nin 10. maddesinin Ticaret Bakanlığı’nın 29.09.2021 tarih ve E 50035491 67691246 sayılı onayı doğrultusunda tadil edilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

AKFGY, Akfen GYO A.Ş., Akfen Gayrimenkul Tic.A.Ş. ve Akfen Karaköy Gayrimenkul Yat.İnş.A.Ş.’nin Kreditörümüz CEB (Credit Europe Bank NV) nezdindeki toplam kredi bakiyelerinin %75’lik kısmı (77.670.071 EUR) ile ilgili olarak kredi faiz oranının euribor’a tekabül eden kısmı için kredi vadesine kadar euribor’un %0,673 oranla sabitlenmesini sağlayan Faiz Oranı SWAP İşlemi (Interest Rate SWAP, IRS) gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle euribor’da oluşabilecek dalgalanmalara karşı korunma sağlanmıştır.

ALGYO,ALARK, 23.09.2021 tarihli açıklamamızda, Bodrum ilçesinde bulunan bir tatil köyünü satın almak amacıyla görüşmelere başlandığı kamuoyuna duyurulmuştu. Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu’nun şirket merkezindeki 10.11.2021 tarihli toplantısında; Değerleme şirketinin 09.11.2021 tarihli ve

ALGYO-2109111 sayılı değerleme raporuyla 429.000.000 TL (KDV hariç) değer biçilmiş olan Muğla İli, Bodrum ilçesi, Gündoğan Mahallesi, Buruncuk mevkiinde yer alan Tekaş Teknik İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ye ait; – 363 ada 8 parselde kayıtlı, 19.878,06 m² yüzölçümlü arsaya sahip, 5 adet 3 katlı otel konaklama ünitesi ve 12 adet 3 katlı villa, – 363 ada 9 parselde kayıtlı, 21.951,78 m² yüzölçümlü arsaya sahip, 1 adet 6 katlı otel, 6 adet 3 katlı otel konaklama ünitesi ve otel müştemilatı bulunan 1022 yatak kapasiteli Green Beach Resort Otel’in 422.875.000 TL (KDV hariç) bedel üzerinden satın alınmasına ve bedelinin tapu devri sırasında peşin olarak ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

ALMAD, Şirketimizin bedelli sermaye artırım sürecinde hazırlanan Fon Kullanım Raporunda ödeneceği belirtilen ve geçmiş dönemdeki ham yağ alışlarımıza ilişkin yapılan ticari satın almalar nedeniyle tedarikçimiz Bunge Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne olan 1.891.620,54 USD ve 470.331,41 TL borcumuz 10.11.2021 tarihinde (bugün) nakden ve defaten ödenmiştir. Şirketimizin ham yağ tedarikçisi konumunda olan Bunge Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne olan ticari borçları tamamen kapatılmıştır. Yapılan bu ödeme ile şirketimizin bugün itibarıyla herhangi bir Ticari borcu kalmamıştır.

ARESE, Doğu Aras Enerji payları, 11/11/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler ve BIST Elektrik endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 67.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.

BANVT, Finansal tablolara ilişkin yayımlanan duyuruya eklenen dokümanın ismi sehven hatalı yazılmıştır. İlgili mevzuat düzenlemeleri uyarınca Şirketin 3. çeyrek ara dönem finansal tabloları denetimden geçirilmediğinden, bahsi geçen duyuruya ek yapılan dokümanın ismi “Banvit_Q3_Finansal Tablolar” olarak değiştirilmiş olup bu husus haricinde başka ilave değişiklik yapılmamıştır.

ETILR, İşbu rapor II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nin 21. maddesi uyarınca şirket, Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”), 24.042.738,64 adet ve 24.042.738,64 TL nominal değerli payına ilişkin olarak Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Şirket sermayesini temsil eden A grubu payların %3.52’sine, B grubu payların %22,80’ine sahip Mehmet Hilmi Soylu ile Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket sermayesini temsil eden A grubu payların %1,8159’una, B grubu payların %11,74’üne sahip İzettin Kaplan’ın gerçekleştireceği gönüllü pay alım teklifi (“Pay Alım Teklifi”) ile ilgili görüşleri sunmak için hazırlanmıştır. Mehmet Hilmi Soylu ve İzettin Kaplan’ın şirkete yönelik stratejik planları 8.11.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuoyuna duyurmuştur. Şirketin ürün ve hizmet kalitesini artırarak satışların artırılması; “Paket Servis” satışlarına ağırlık verilmesi; ürün tedarik süreçlerinde tüm ürünlerin ana merkez üzerinden tedariğinin sağlanarak Şirket karlılığının artırılması ve kalite standardının yükseltilmesi; Şirket marka değerinin yurt içinde ve yurt dışında artırılması beklenmektedir. Ve aynı zamanda istihdam seviyesinde azaltma düşünülmeyip % 10 oranında artırma planlanmaktadır. Yapılacak gönüllü pay alım teklifi neticesinde Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin borsa kotundan çıkarma amacı bulunmamaktadır.

GLYHO, Şirket dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc (“GPH”), %80 oranında hissedarı olduğu ortak girişim Global Ports Canary Islands S.L. (“GPCI”)’ın, Kanarya Adaları’nda yer alan Las Palmas kruvaziyer limanlarını işletme imtiyazı ihalesi için vermiş olduğu teklifin Las Palmas Liman Başkanlığı tarafından en iyi teklif seçildiğini Şirketimize bildirmiştir. GPCI’ ın %20 oranındaki diğer hissedarı ise Kanarya Adaları’nda 1936’dan bu yana Las Palmas limanına hizmet sağlayan ve 1998’den beri palamar, bagaj, yolcu hizmetleri gibi alanlara yoğunlaşan ve ayrıca deniz çevreciliği konularında da faaliyet gösteren bir aile şirketi olan Sepcan S.L. (“Sepcan”)’dir. Söz konusu imtiyazlar “Las Palmas de Gran Canaria”, “Arrecife (Lanzarote)” ve “Puerto del Rosario (Fuerteventura)” kruvaziyer limanlarını kapsamakta olup; bu limanlara ilişkin imtiyaz süreleri sırasıyla 40 yıl, 20 yıl, ve 20 yıl şeklindedir. İmtiyaz hakkının elde edilmesi halinde; GPH kendi global deneyimi ve işletme modelini Gran Canaria, Lanzarote and Fuerteventura kruvaziyer liman operasyonlarını yönetmek için kullanacaktır. Ayrıca, olası imtiyaz hakkı ile GPH’in işlettiği ve yönettiği kruvaziyer liman sayısı 22’ye yükselirken, kruvaziyer yolcu kapasitesinin ise – portföyde azınlık oranında yer alan limanlar da dahil olmak üzere – yılda 15 milyon yolcuyu aşması beklenmektedir. Bundan sonraki süreçte

GPH, GPCI ve Liman Başkanlığı İmtiyaz Sözleşmeleri üzerinde görüşmelerde bulunacak ve çalışmalar yapacak olup, sözleşmelerin imzalanması tarafların sözleşme hükümleri üzerinde mutabık kalmasına bağlıdır. Zamanlamaya ve nihai koşulların sağlanacağına yönelik kesin bir hükümde bulunmak mümkün olmamakla birlikte, imtiyaz haklarının kullanılmaya başlanmasının önümüzdeki yılın ilk çeyreği bitmeden gerçekleşmesi beklenmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edecektir.

HDFGS, Şirketimiz, grup şirketi Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.’ye tarafımıza vermiş olduğu 2021 yılı Ekim dönemi portföy yönetim hizmeti karşılığı 197.263,48 TL Portföy Yönetim ücreti ödemiştir.

ISCTR, Şirket, 434 milyon Euro ve 328 milyon ABD Doları tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti; Euro dilimi için Euribor+%1,75, ABD Doları dilimi için Libor+%2,15 olarak gerçekleşmiştir.

KAPLM, Sirketin adına kayıtlı İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Ulucak Köyü, Ulusuluk Mevkii 11 Parselde bulunan gayrımenkulun ve üzerinde kurulu binanin kayitlari üzerinde tesis edilmiş Anadolubank A.Ş. lehine 1. Derece tesis edilmiş olan 3.000.000 (üçmilyon) TL bedelli ipotek fek edilmiştir.

KERVN, Yönetim Kurulu’nun 10.11.2021 tarihli kararı ile; Şirketin aktiflerinde kayıtlı bulunan, Meşelik mahallesi-Kemerdagı Mevkii MİLAS-MUĞLA adresindeki, Ada/Parsel N 269 ada /3 parsel ve 269 ada /4 parsel ve 269 ada /5 parsel ve 269 ada/6 parsel deki tarlaların mevcut hali ile 3’er aylık eşit ödemelerle KDV Dahil Aylık 30.500.- TL bedel ile kira bedelinin her yıl %15 artışla tekrar belirlenmesi şartıyla 15 yıl süre ile Abrich Investment Limited Merkezi Britanya-Türkiye İstanbul Şubesi’ne kiraya verilmesine, Karar verilmiştir.

MAGEN, Bilindiği ve daha önce 05.02.2021 ile 12.02.2021 tarihlerindeki açıklamalarımızda duyurulduğu üzere Şirket, operasyonel faaliyetlerini kolaylaştırmak, elektrik üretim maliyetlerini düşürmek, santral bakım ve işletme giderlerini azaltmak ve santral yönetimlerini aynı idari çatı altında toplamak amacıyla daha etkin yapılanma sürecine girmiş ve şirketlerin bu kapsamda birleşme işlemlerini gerçekleştirmişti. Yine bu bağlamda Şirket, 04.11.2021 tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %100 dolaylı bağlı ortaklıkları olan ve 12.03.2021 tarihinde imzalanan sözleşme ile Kinesis Enerji Yatırımları A.Ş. ve Hasan İnaloğlu’ndan devir alınan Elmalı Des Enerji Üretim A.Ş., ATSGES Elektrik Üretim A.Ş. ve Zelkova Elektrik Üretim A.Ş. şirketleri Bosphorus Yenilenebilir Enerji A.Ş. unvanı altında birleştirilmiş olup 08.11.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 10.11.2021 tarihi itibariyle Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

MAGEN, Şirketin sürdürülebilirlik politikaları ve 2022-2026 dönemi stratejileri kapsamında, Dünya’da karbon ayak izini azaltmaya katkıda bulunmak adına, karbon ticareti alanında gerekli sertifikasyon sürecinin başlatılması ve uluslararası akreditasyon adımlarının atılması amacıyla Profed Enerji Çevre Danışmanlık ile 10.11.2021 tarihinde hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. Alınacak hizmet çerçevesinde 01.01.2016 tarihinden itibaren faaliyetlerini sürdüren güneş enerji santrallerimizin geçmişe dönük beş yıllık karbon hesaplamalarının yapılması, birikmiş olan hakların uluslararası akreditasyon sürecinin tamamlanmasının ardından karbon satışı yapılarak gelir elde edilecektir.

MANAS, Daha önce Şirket tarafından 28.07.2021 tarihli sözleşme ile alınmış olan; ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi onaylı sınırları içerisinde yer alan tesislerin doğal gaz tüketimlerinin ölçüldüğü sayaçların uzaktan okunması için Otomatik Sayaç Okuma Sisteminin kurulumu kapsamında; ihale dokümanlarına uygun yeni doğal gaz sayaçlarının, elektronik hacim düzelticilerin (EHD), haberleşme modüllerinin temini, Yeni temin edilen sayaçların ve mevcut sayaçların, Otomatik Sayaç Okuma Sistemine bağlantısı için gerekli cihaz, ekipmanlar, sarf malzemelerinin temini ve montajı ile okunan verilerin veri tabanına yazılması için gerekli yazılımın kurulması işlerini kapsayan anahtar teslimi işine ek olarak, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi onaylı sınırları içerisinde yer alan tesislerin Su tüketimlerinin ölçüldüğü sayaçların uzaktan okunması için Otomatik Sayaç Okuma Sisteminin kurulumu kapsamında ihale dokümanlarına uygun yeni Su sayaçlarının ve haberleşme modüllerinin temini, Yeni temin edilen sayaçların, Otomatik Sayaç Okuma Sistemine bağlantısı için gerekli cihaz, ekipmanlar, sarf malzemelerinin temini ve tadilatsız montajı ile okunan verilerin veri tabanına yazılması için gerekli yazılımın kurulması işlerini kapsayan anahtar teslimi işi 10.11.2021 tarihli sözleşme ile alınmıştır. İki projenin toplam bedeli 4.150.131,00 TL’dir. Projelerin 2022 yılı ikinci yarısında tamamlanması beklenmektedir.

MARKA, 09.04.2021 tarih ve 2021-13 sayılı yönetim kurulu kararı ile Ihlamur Konağı A.Ş.’nin sermayesinin % 51’i değerleme raporundaki bedel üzerinden 6.748.001 TL’ye satın alınmış ve işlem KAP’ta kamuya duyurulmuştur. Şirket Yönetim Kurulu’nun 10.11.2021 tarihli kararı ile Ihlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi’nin kalan %49’luk payı için 3.501.999 TL tutarında ödeme yapmıştır.Şirket satın alınması ile ilgili olarak yaptırılan Değerleme raporunda şirket değeri olarak 16.413.329 TL belirlenmiştir. Ihlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının tamamı için ödenen toplam bedel 10.250.000,00 TL. dir. Söz konusu ödenen bedel, son değerleme raporunda tespit edilen şirket değerinin % 37,55 iskonto edilmiş tutarıdır.

ULUFA, Ulusal Faktoring payları, 11/11/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Mali ve BIST Fin. Kir. Faktoring endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 133.500.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %36 olarak dikkate alınacaktır.

 QUAGR, Qua Granite Hayal Yapı ve Ürün. San. Tic. A.Ş. hakim ortağı Ali Ercan, şirket sermayesinin %20’sine karşılık gelen 48.000.000 adet (48.000.000,00 TL) Borsa İstanbul’da işlem görmeyen B grubu hamiline paylarını, tek pay sahibi olduğu Q Yatırım Holding Anonim Şirketi’ne 09.11.2021 tarihi itibarıyla devretmiştir. Yapılan dolaylı pay devri neticesinde Ali Ercan’ın Qua Granitte olan yönetim hakimiyeti değişmeyecektir. Dolaylı pay devri nedeniyle SPK mevzuatı kapsamında herhangi bir yükümlülük doğmamaktadır.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu